Mion-sgrùd  no    Cànan:

Ainm ciall

Dè tha ur n-ainm a 'ciallachadh do dhaoine eile le diofar chrìochan.

no
D 'ainm:
Faigh-ainm a 'ciallachadh